Realizácia medzinárodných náborov2018-07-18T05:42:44+00:00

Prehľad našich služieb:

  • Pre uchádzačov: starostlivosť počas celého prijímacieho procesu, vytvorenie profilu uchádzača, rozsiahla konzultácia, osobný sprievod na pracovné pohovory
  • Pre klientov: vytvorenie profilu s požiadavkami na uchádzačov, hľadanie vhodných uchádzačov vrátane rozsiahlych prijímacích pohovorov a testovania, prezentácia vhodných kandidátov priamo na mieste

Prehľad výhod:

  • Štandardizované postupy hodnotenia vhodnosti uchádzačov na všetkých náborových pracoviskách doma aj v zahraničí.
  • Možnosť využitia doplnkových služieb, akými sú napríklad poradenstvo pri tvorbe zmlúv, starostlivosť počas zaškoľovacieho obdobia atď.
  • Spolupráca s univerzitami a odbornými školami

Zaujali sme vás?
Potrebujete asistenciu pri nábore medzinárodných špecialistov, alebo hľadáte novú kariérnu výzvu? Neváhajte nás kontaktovať.

[info@job-impulse.sk]