Loading...
Home 2018-07-18T05:35:22+00:00

Dočasné pridelenie zamestnancov

Ponúkame vám komplexné a trvalo udržateľné riešenia v oblasti prideľovania zamestnancov. JobImpulse citeľne zmenšuje zaťaženie svojich klientov vďaka rýchlemu poskytnutiu pracovných síl a umožňuje im tak flexibilne reagovať v prípade nedostatku personálu alebo výkyvov v intenzite práce.

Zistiť viac

Realizácia medzinárodných náborov

Jednou z našich domén je sprostredkovanie odborníkov a expertov (mzda 30 000 – 65 000 eur ročne). Ušetrite množstvo času, ktorý by ste museli venovať propagácii svojich pracovných ponúk, hľadaniu pracovného miesta alebo realizácii výberových konaní a objavte výhody, ktoré vám prinášajú naše odborné znalosti o tuzemskom a zahraničnom trhu práce.

Zistiť viac

Tech-Impulse – IT-impulse

IT-Impulse je softvérová a inžinierska sekcia skupiny JobImpulse. IT-Impulse má významné skúsenosti najmä na trhu nehnuteľností, v automobilovom priemysle a v odvetví finančných služieb.

Zistiť viac

Tech Impulse – letectvo a obrana

Sekcia Tech Impulse – letectvo a obrana sa zameriava na medzinárodný nábor špecialistov v oblasti leteckej a pozemnej dopravnej techniky a jej dodávateľov.

Zistiť viac

Wittker + Wittmann

Wittker + Wittmann je najstaraším členom skupiny JobImpulse s dlhoročnými skúsenosťami na trhu v oblasti Direct Search a inžinierstva. S veľkými úspechmi sa zhosťuje neľahkej úlohy vyhľadávať vhodných vysokokvalifikovaných špecialistov a manažérov.

Zistiť viac

Koučing a poradenstvo

Vďaka ponuke školení a tréningov po celom svete JobImpulse šetrí zdroje podniku na ďalšie vzdelávanie a cielene podporuje zamestnancov.

Zistiť viac