Ochrana dát & Imprint

Dôležité informácie

Právne zrieknutie sa zodpovednosti od Job Impulse

Spoločnosť Job Impulse venuje primeranú starostlivosť tomu, aby informácie uvedené na tejto webovej stránke boli presné a aktuálne. Vyskytujú sa však chyby a opomenutia a používateľ by nemal považovať presnosť informácií za samozrejmosť, ale mal by si ich overiť priamo v spoločnosti Job Impulse. Na žiadny z materiálov obsiahnutých na tejto webovej lokalite sa nemožno spoliehať ako na vyhlásenie alebo vyjadrenie skutočnosti.

Spoločnosť Job Impulse nenesie zodpovednosť za stratu zisku alebo zmlúv alebo za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo následnú stratu, prerušenie činnosti alebo stratu údajov alebo programov vyplývajúcu z používania informácií obsiahnutých na tejto webovej lokalite alebo v súvislosti s ňou, alebo z akýchkoľvek jej hypertextových prepojení, okrem smrti alebo zranenia osôb, ak je to spôsobené nedbalosťou spoločnosti Job Impulse.

Spoločnosť Job Impulse môže tiež kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonať vylepšenia a/alebo zmeny v obsahu týchto informácií. Všetky služby, špecifikácie výrobkov a ceny výrobkov obsiahnuté na webovej lokalite Job Impulse sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Odkazy na webové stránky tretích strán

Spoločnosť Job Impulse nemôže skontrolovať a ani neskontrolovala všetky stránky webových stránok, na ktoré sa odkazuje na tejto stránke, a preto nemôže niesť zodpovednosť za ich obsah. Používatelia odkazujú na iné webové stránky na vlastné riziko a používajú tieto stránky v súlade s podmienkami používania týchto stránok. Spoločnosť Job Impulse vám poskytuje odkazy len pre pohodlie a zaradenie akéhokoľvek odkazu neznamená, že ho spoločnosť Job Impulse alebo Webová stránka schvaľuje.

NAŠE SÍDLO

JOB impulse slovakia, s.r.o.

Tomášikova 1498/30
831 04 Bratislava, Slowakei

Telefón: +421 2/436 323 55
E-mail: info@job-impulse.sk

CHCETE SA PRIDAŤ K TÍMU? - Vaša šanca je tu teraz!