Koučing a poradenstvo2018-07-18T05:39:29+00:00

Máme k dispozícii množstvo medzinárodných expertov s bohatými skúsenosťami.

Prehľad našich služieb:

 • Implementácia LEAN procesov podľa produkčného systému Toyota (TPS)
 • 3-stupňový model rozvoja podniku LEAN založený na KPI
 • „Change of Mindset“
 • Príprava na procesy v koncepte Priemysel 4.0
 • Procesné a projektové inžinierstvo
 • Optimalizácia výroby
 • Podpora industrializácie a automatizácie
 • Vývoj a dizajn mechanických zariadení
 • Analýza merných systémov
 • Implementácia štatistického riadenia procesov (SPC)

Prehľad výhod:

 • Kvalifikovaná podpora pri realizácii reštrukturalizačných opatrení
 • Zabezpečenie právnej istoty
 • Projektový manažment a riadenie zmien na jednom mieste
 • Cielená podpora personálu
 • Znižovanie nákladov vďaka optimalizácii procesov

Zaujali sme vás?
Potrebujete podporu pri vzdelávaní vašich zamestnancov? Neváhajte nás kontaktovať.

[info@wittker-wittmann.com]